(Periodiek) Schenken aan de Vereniging voor Latijnse Liturgie

De Vereniging voor Latijnse Liturgie maakt zich sterk voor het behoud van de Latijnse liturgie. Zij doet dit omdat Latijn de universele taal van de Kerk is en vanwege de grote culturele waarde ervan. Maar ook omdat de Latijnse liturgie een eigen spiritualiteit heeft die gelovigen inspireert en hun geloofsleven versterkt. De Vereniging voor Latijnse Liturgie zet zich in voor de gewone (Novus ordo) en voor de buitengewone (Tridentijnse) vorm van de Romeinse ritus.

Vindt u dit ook belangrijk? Steun de Vereniging voor Latijnse Liturgie dan door middel van een periodieke gift. U kunt periodieke giften doen met een overeenkomst van schenking aan een algemeen nut beogende instelling. U hoeft de gift sinds 1 januari 2014 niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen. Het bedrag is niet aan een minimum gebonden.
Voor de giftenaftrek geldt er dus geen drempel en geen maximum zoals bij ‘gewone’ giften.
 
Wat zijn de voorwaarden voor aftrek van periodieke giften?

  • u heeft de schenking (gift) vastgelegd in een overeenkomst (dit kan natuurlijk altijd nog bij een notaris, maar het hoeft niet meer);
  • u doet de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker;
  • u doet deze schenkingen minimaal vijf jaar achter elkaar;
  • er staat geen tegenprestatie tegenover de schenking;
  • het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI);
  • u doet jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting en geeft uw schenking op als periodieke gift.

Stel nu uw eigen schenkingsovereenkomst op! Het formulier hiervoor kunt u downloaden van de website van de Belastingdienst (klik hier).
Ook het secretariaat van de Vereniging voor Latijnse Liturgie helpt u graag: Schout Backstraat 118, 5037 MZ Tilburg, tel.: 06-23650045, e-mail: taairaterces.[antispam].@latijnseliturgie.nl.

Periodieke giften zijn mede belangrijk om de continuïteit te waarborgen. Zo kan de Vereniging voor Latijnse Liturgie zich sterk blijven maken voor het behoud van de Latijnse Liturgie. Denk aan de vele boeken die zijn uitgegeven zoals een missaal voor zondagen en een voor weekdagen, een leerboek voor Kerklatijn, het Martyrologium, een vertaling van het boek ‘De geest van de Liturgie’. Drie keer per jaar wordt er een full colour Bulletin uitgegeven. Er worden ook vormingsdagen georganiseerd voor priesters. Enige jaren geleden is er een CD opgenomen met de belangrijkste misgezangen van de Novus Ordo.

Het bestuur van de Vereniging voor Latijnse Liturgie is dankbaar voor iedere gift die gedaan wordt om de activiteiten die ondernomen worden – nu maar ook in de toekomst – mogelijk te maken.

Het rekeningnummer van de Vereniging voor Latijnse Liturgie is NL 71 INGB 0000792105 (BIC: INGBNL2A).